Tallink Silja

Här och var i tunnelbanan sitter ett antal digitala skärmar placerade bredvid varandra. Garbergs tog fram en idé med en lång kö som sträcker sig över flera av skärmarna. Och jag producerade några enkla motion graphics för skärmarna utifrån stillbilder.