Byte av CMS: Stureakademin.se

""

Stureakademins hemsida behövde migreras från en föråldrad windows-server till en nyare UNIX-server. Det fanns också en önskan om att ha ett mer användarvänligt CMS. Därför gjordes en remake av sajten från ASP .NET till WordPress. Små designförändringar gjordes också så att sidan efter remake upplevdes som mer modern.