Interaktivitet i utställningen Yttrandefrihetens gränser

I Forum för levande historias utställning Yttrandefrihetens gränser ville vi att besökaren inte bara passivt skulle få titta på saker, utan också aktiveras genom att interagera med utställningen. Resultatet blev att vi byggde in saker som en VR-bio, en analog vev som driver en digital berättelse,  ett AR-filter som ger besökaren en munkavel, knepiga för dilemmafrågor för besökarna att besvara med statistik som visar vad andra svarat, radioteater, ljuddushar med extremt riktat ljud som sätter stämning, mängder av film istället för utställningstexter och touchskärmar som erbjuder fördjupande material.