Gudinge produkter

Gudinge Produkter är en småskalig producent av närodlade livsmedel.
De behövde ett nytt visuellt uttryck och jag hjälpte dem att ta fram nya etiketter till förpackningar, ny logo och en ny webbdesign.