En webb för klassrummet om rasism och källkritik

På Forum för levande historia utvecklade vi ett interaktivt klassrumsmaterial om källkritik, historiebruk och rasism. Med materialet kan elever utforska historiskt källmaterial och träna källkritik samtidigt som de lär sig om rasism i Sveriges historia. Det blev ett populärt material som många skolor använder. En av framgångsfaktorerna var att det testades och vidareutvecklades tillsammans med runt 600 elever innan lansering.