De mänskliga rättigheterna

Att förklara vad FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna egentligen är för något kan vara klurigt. Särskilt om det ska göras för barn i årskurs 4-6. Därför valde vi att göra en animerad film som berättar om rättigheterna på ett pedagogiskt sätt.