Amnesty International

Garbergs reklambyrå hjälpte Amnesty att ta fram en idé för ett event.
Eventet filmades av mig och filmen redigerades sedan av Adam Stjärnljus.